Sống đi chị! GIỚI

Sống đi chị!

Đã nhiều lần, chị nhận được những tin nhắn riêng. Khẽ khàng. Là mình biết đằng ấy buồn, đằ...
Xem toàn bộ