Ông bố trẻ ở Hà Nội và bộ sưu tập những con vật “nhìn thôi đã sợ”: Đủ các loài rắn, nhện, ếch cho đến rồng đất