Ngôn ngữ ký hiệu khác biệt ở các nước

  • Ngôn ngữ ký hiệu khác biệt ở các nước已关闭评论
  • A+
Việt nam 99:Khám phá khoa học

Ngôn ngữ ký hiệu khác biệt ở các nước

Ký hiệu OK ở Mỹ biểu đạt sự hài lòng, nhưng nếu đảo ngược sẽ bị xem như một cử chỉ thô lỗ ở Brazil.

Ngôn ngữ ký hiệu khác biệt ở các nước
Đối với các quốc gia như: Mỹ, Anh, Australia... biểu tượng OK biểu hiện cho sự hài lòng.

Ngôn ngữ ký hiệu khác biệt ở các nước
Ở Mỹ, giơ tay chữ V biểu hiện cho sự hòa bình.

Ngôn ngữ ký hiệu khác biệt ở các nước
Ở Áo và Đức, nắm tay và giơ khuỷu tay có nghĩa coi người khác là kẻ ngốc, cho rằng não của họ nằm ở khủyu tay.

Ngôn ngữ ký hiệu khác biệt ở các nước
Xòe bàn tay hướng về người khác ở Hy Lạp, Châu Phi, Parkistan chỉ sự xúc phạm hoặc đối đầu.

Ngôn ngữ ký hiệu khác biệt ở các nước

Ngôn ngữ ký hiệu khác biệt ở các nước