Mả cha các đồng chí – Hài hước

  • Mả cha các đồng chí – Hài hước已关闭评论
  • A+
Việt nam 99:Truyện cười
vietnam99.com

Mả cha các đồng chí - Hài hước

Trong một cuộc họp. Một vị giáo sư chuẩn bị thuyết trình thì ở dưới ồn ào quá. Ông không chịu được bèn nói:

Mả cha các đồng chí - Hài hước

Ảnh minh họa

- Mả cha các đồng chí… Hội trường bắt đầu im ắng một chút nhưng vẫn khá ồn. Ông nói tiếp:

- Mả ông các đồng chí… Hội trường im ắng dần. Còn một số người vẫn tiếp tục nói như không nghe thấy gì. Ông lại tiếp:

- Mả cụ các đồng chí… Cuối cùng thì toàn bộ hội trường im phăng phắc. Thấy vậy ông mới đủng đỉnh nói:

- …đều bị bọn giặc giày xéo trong chiến tranh …Hôm nay chúng ta trao đổi về tội ác của bọn giặc trong chiến tranh đối với nhân dân ta.

Mả cha các đồng chí - Hài hước

Mả cha các đồng chí – Hài hước