Khóc thét với những bức tượng “dọa” người đi đường

  • Khóc thét với những bức tượng “dọa” người đi đường已关闭评论
  • A+
Việt nam 99:cười

Khóc thét với những bức tượng "dọa" người đi đường
Đang chụp ảnh với tượng mà bức tượng động đậy khiến cho bao người phải "khóc thét".

Khóc thét với những bức tượng “dọa” người đi đường