Hành khách cười rũ rượi trước màn “múa cột” độc đáo của nam tiếp viên “bụng béo”