Đừng thấy người ta hiền mà “khiêu khích” nha

  • Đừng thấy người ta hiền mà “khiêu khích” nha已关闭评论
  • A+
Việt nam 99:cười

Đừng thấy người ta hiền mà "khiêu khích" nha
Đừng thấy người ta hiền lành mà dại dột "khiêu khích", đến lúc đấy thì bỏ chạy không kịp đâu.

Đừng thấy người ta hiền mà “khiêu khích” nha